مرور برچسب ها

عفونت آپاندیس

آپاندیس چیست؟

آپاندیس روده ی کوری است که گرچه جزئی از بدن ماست ولی گویا بدون آن نیز بتوان زندگی کرد؛ چرا که حتی در صورت سالم بودن هم ظاهرا" کار مهمی برایمان انجام نمی دهد. آپاندیس لوله ای است تقریبا" به طول 8 تا 15 سانتی متر که ته آن بسته است. از این رو…