مرور برچسب ها

علائم صرع

صرع چیست؟

در روزگار قدیم، مردم بیماری ها را نمی شناختند و سبب آنها را نمی دانستند که چیست؛ از این رو با مبتلایان به برخی از بیماری ها بسیار با خشونت رفتار می کردند. در خاورمیانه، بیماران مصروع را افرادی دیوانه و یا جادو شده می پنداشتند! ولی با این…