مرور برچسب ها

علائم طاعون

طاعون چیست؟

نخستین سابقه ای که تاریخ از طاعون برای ما باز گفته، همان است که در تورات آمده است: فلسطینیان پس از آنکه «عِبرانیان» را شکست دادند، خود طعمه ی طاعون شدند. طاعون بیماری عفونی بدی است که نخست موشها و جوندگان دیگر می گیرند، و سپس انسان هم…