مرور برچسب ها

علائم هموفیلی

هموفیلی چیست؟

آیا هیچ می دانید که در خون شما یک بسته ی کوچک از کمک های اولیه نهفته است؟ چون در جایی از بدن خونریزی رخ می دهد، و مثلا رگی پاره می شود، یک پنبه ی نامرئی به گونه ای طبیعی در محل پارگی نهاده می شود تا جلوی خونریزی را بگیرد. اما این در حقیقت…