مرور برچسب ها

علائم گواتر

گواتر چیست؟

در جلوی حنجره ی شما غده ی مهمی جای گرفته است که تیروئید نام دارد. این غده ید لازم دارد تا بتواند کار خود را خوب انجام دهد. بدن به مقدار ناچیزی ید لازم دارد، ولی همین مقدار اندک، بسیار برای بدن ضروری است، زیرا در تشکیل هورمون ها و تنظیم…