مرور برچسب ها

علت تشکیل غار چیست

غارها چگونه تشکیل شده اند؟

غارها، از دیر باز با تاریخ بشر به طرزهای جالبی مرتبط بوده اند. می دانیم که در زمانهای پیش در عصر حجر غارها محل زندگی زمستانی انسانها که در آن هنگام دارای سرپناه دیگری نبوده اند، به شمار می رفته است. ولی مدتها پس از اینکه بشر از بکار بردن…