مرور برچسب ها

علت جنگ جهانی دوم

دلیل جنگ جهانی دوم چه بود؟

جنگ جهانی دوم مخرب ترین درگیری جهانی در تاریخ بشر بود. در سال 1939 آغاز شد و تا سال 1945 ادامه یافت و منجر به مرگ میلیون ها نفر از سراسر جهان شد. علت اصلی جنگ، سیاست خارجی تهاجمی هیتلر بود که جرقه یک سری درگیری‌های نظامی بین قدرت‌های بزرگ…