مرور برچسب ها

علت جوش صورت در سن بالا

چرا بدن جوش می زند؟

در اینجا می خواهیم از دو نوع جوش برایتان گفتگو کنیم: 1 . جوش های چرکین (یا «چرکجوش» ها) 2 . جوش های چربین (یا «چربیدانه» ها) البته کسی دوست ندارد که در صورت یا جایی از بدنش چربیدانه یا جوشی درآید. به همین دلیل بسیار علاقمندیم که بدانیم…