مرور برچسب ها

علت حمله گاو به انسان

دلیل خشمگین شدن گاو با پارچه قرمز

آیا گاو از پارچه ی قرمز خشمگین می شود؟ همانگونه که می دانید گاوبازی یکی از مهمترین سرگرمی ها در کشور اسپانیا می باشد. در سایر کشورها نیز از این بازی استقبال شایانی شده است. مردم از تماشای آن بسیار به هیجان می آیند. درباره ی اسرار و رموز…