مرور برچسب ها

علت درد استخوان بعد از ورزش

درد ماهیچه ها پس از ورزش از چیست؟

بدن انسان دارای 639 ماهیچه است. هر یک از آنها نام ویژه ای برای خود دارد. این ماهیچه ها بر رویهم گوشت بدن ما را تشکیل می دهند. بیشتر ماهیچه ها محکم به استخوان های استخوان بندی بدن وصل شده اند. شما در گذشته با استخوان بندی آشنا شدید و می…