مرور برچسب ها

علت دیدن سراب چیست

چه چیز باعث ایجاد سراب می شود؟

شخصی سرگردان را در صحرا مجسم کنید، که از تشنگی دارد می میرد. وی به مسافات اطراف خود نگاه می کند و دریاچه ای را مملو از آب زلال می بیند که اطراف آن را درختان سرسبز فرا گرفته اند. آنگاه به سوی آن می دود. ولی دریاچه از نظرش ناپدید می گردد و می…