مرور برچسب ها

علت سرگیجه و عدم تعادل

علت سرگیجه چیست؟

هر موجود زنده ای دارای حسی است که با آن تعادل بدن خود را حفظ می کند. جاذبه زمین همه چیز را به سوی خود می کشاند. از این رو، تمام موجودات زنده باید بتوانند رابطه ی خود را در فضا با زمین طوری حفظ کنند که بر زمین فرو نیفتند. عضوی که به انسان…