مرور برچسب ها

علت ماه گرفتگی روی بدن

ماه گرفتگی روی پوست چیست؟

نوعی تغییر شکل و برآمدگی پوست را ماه گرفتگی می خوانیم. درباره ی ماه گرفتگی خرافه ای از قدیم باقی مانده است که می گویند، چون مادر در دوران بارداری از چیزی بترسد یا برآشفته شود بر بدن کودک ماه گرفتگی، نقش می بندد. این نقش به گونه ای است که…