مرور برچسب ها

علت مرگ سقراط

سقراط چه کسی بود و شاگرد معروف او که بود؟

سقراط یکی از برجسته ترین دانشمندان و فیلسوفان یونانی و یکی از اصولش این بوده است که می گفته «عاقلانه است بدانید که دانایی شما ارزشی ندارد!» سقراط در حدود سال 470 قبل از میلاد در شهر آتن در کشور یونان به دنیا آمد. درباره کودکی و پدر و مادرش…

سقراط کیست؟

نام سقراط با آرمان یک انسان خردمند آمیخته است. با وجود این یکی از اصول مورد تأیید وی این بود که «خردمندی آن است که بدانی خرد ارزشی ندارد!». سقراط در آتن در حدود 470 سال پیش از میلاد به دنیا آمد. در باره ی پدر و مادر و نیز خردسالیش زیاد…