مرور برچسب ها

علت نشنیدن گوش چپ

علت کری چیست؟

هرگز به کسانی که کرند یا سخت می شنوند نخندید. چه آنان یکی از بزرگترین مصیبت های دنیا را تحمل می کنند. آنان مجبورند که از بسیاری از سرگرمی ها و لذایذ خوب زندگی چشم بپوشند. کری با سنگینی گوش فرق دارد. کری یعنی از دست دادن همه ی نیروی…