مرور برچسب ها

علم بازیگری

آموزش بازیگری از زبان مایکل کین | قسمت اول

اگر واقعا بر ارائه بازی هنرمندانه تمرکز کنید، میتوانید آسوده نقش خود را بازی کنید و مطمئن باشید که دوربین در هر لحظه شما را میبیند و هیچوقت از شما غافل نخواهد شد. معمولا یک آدم عادی صبح زود پس از برخواستن از خواب با خود نمیگوید: امروز چه…