مرور برچسب ها

علم به زبان ساده

دانشمندان از کجا فهمیدند جهان در حال انبساط است؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که دانشمند بالاخره چگونه فهمیدند که جهان در حال انبساط است؟  به نظر میرسد برخی کهکشان ها با بیش از سرعت نور در حال دور  شدن از هم هستند. این چگونه ممکن است؟ آیا آنها با سرعتی بیش از سرعت نور در حال حرکت…