مرور برچسب ها

علم نازی ها

Horten Ho 229 هواپیمای رادارگریز نازی‌ها که خیلی دیر ساخته شد!

Horten Ho 229 هواپیمای رادارگریزی بود که نازیها در پایان جنگ جهانی دوم آن را ساختند و هرگز نتوانستند از آن استفاده کنند جز چند بار در مقابل ارتش آمریکا. هواپیمای مذکور بعد از حمله به امریکا در مثلث برمودا سقوط کرد! این هواپیما اولین…