مرور برچسب ها

علوم جدید

علم خوب است یا بد؟!

خب مشخص است که علم خوب است! شما با علم راحت تر زندگی میکنید و علم، جان میلیون ها نفر را نجات داده است. همین الان اگر حال یکی از اعضای خانواده شما بد شود چه میکنید؟ یا با اورژانس تماس میگیرید یا با ماشین به سراغ دکتر میروید. ماشین و تلفن را…