مرور برچسب ها

علوم غریبه

نکته مهم در متافیزیک و علوم غریبه

به این نکته دقت داشته باشین که هر پدیده‌ای ممکنه علل مختلفی داشته باشه. مثلا فرض کنین که شما دچار یک سری بلایای عجیب شدین و مورد آزار و اذیت ماورایی قرار گرفتین. بعد از کمک گرفتن از یک مدیوم یا با هر روش دیگه‌ای، موفق میشین با اون عامل که…

ماوراطبیعه یا فراطبیعی چیست؟

ماوراطبیعه یا فراطبیعی، به پدیده ها و نیروهایی اطلاق می شود که خارج از قوانین و قواعد طبیعت و علوم مشاهده شده و توضیح داده شده هستند. ماوراطبیعه شامل موضوعات و مفاهیمی مانند روح، جان، خدایان، فرشتگان، شیاطین، جادو، نفرین، احضار، تخته اویجا،…