مرور برچسب ها

علوم مدرسه

دلیل تشکیل بخار آب چیه؟

دلیل تشکیل بخار آب تبخیر است. تبخیر پدیده‌ای است که در آن مولکول‌های آب مایع به دلیل افزایش انرژی جنبشی خود، از سطح مایع جدا شده و به فاز گازی (بخار آب) تبدیل می‌شوند. عوامل مختلفی بر میزان تبخیر تأثیر می‌گذارند، از جمله: دما: با…