مرور برچسب ها

عمر زمین و منظومه شمسی

عمر زمین چقدر است؟

این سؤالی است که شاید هرگز جواب صحیحی برای آن نیابیم. انسان از زمانهای قدیم همیشه در مورد عمر کره ی زمین می اندیشیده و افسانه های زیادی در اطراف آن بوجود آمده است. اما انسان تا حدود 400 سال پیش نمی توانست بطور علمی درباره ی این سؤال بحث…