مرور برچسب ها

عمق چاه آرتزین

چاه آرتزین چیست؟

در چاه آرتزین، آب به صورت یک چشمه ی گرم از مخازن زیرزمینی به بالا فوران می کند. نام آن از اسم محلی به نام آرتوا در شمال فرانسه اقتباس شده، زیرا اولین چاه اروپایی از این نوع پیش از 800 سال پیش در آنجا حفر شده بوده است. چاههای آرتزین در شرایط…