مرور برچسب ها

عوارض خواب زیاد

بیماری خواب چیست؟

خوابسام یا «بیماری خواب» یک بیماری مهم و جدی است؛ بیماریی که در پاره ای از مناطق افریقایی به انسان و حیوان، هر دو، یورش می برد. انگل هایی وجود دارند به نام تری پانُزومها یعنی «متّه اندام ها». این انگلها با تولید عفونت در بدن، سبب بیماری…