مرور برچسب ها

عوارض موبایل

آیا امواج موبایل سرطان زاست؟

بر اساس مطالعات انجام شده، هیچ دلیل قطعی برای اینکه امواج موبایل سرطان زا باشند وجود ندارد¹²³. با این حال، برخی مطالعات نشان داده‌اند که استفاده بیش از حد از تلفن همراه ممکن است باعث افزایش خطر بروز سرطان شود¹. اما هنوز تحقیقات بیشتری برای…