مرور برچسب ها

عوارض کافئین

کافئین چیست و چگونه به دست می‌آید؟

در اروپا و امریکا کمتر خانه‌ای یافت می شود که در آن قهوه نباشد. از این رو بسیارند کسانی که می‌خواهند بدانند که تأثیر قهوه و کافئین در بدن انسان چیست. آیا می‌دانید که تا اواخر قرن 17 هنوز اروپاییان قهوه را نشناخته بودند. چه نخستین بار قهوه…