مرور برچسب ها

عوامل فرسایش خاک پنجم ابتدایی

فرسایش چیست؟

فرسایش رویدادی است که به وسیله ی آن سطح زمین بتدریج فرسوده می شود. بارانی که بر روی زمین نرم می بارد به صورت نهرها و رودخانه ها توأم با گل در سطح زمین روان می شود. باد عامل دیگری است که شن ها و گرد و غبار را از مزارع و هرجا که در راهش واقع…