مرور برچسب ها

عکس دانه برف واقعی

چرا دانه های برف شش گوشه است؟

یکی از چیزهای زیبایی که در طبیعت وجود دارد دانه های برف می باشد. اگر هر یک از ما بخواهیم طرح یک دانه ی برف را به همان زیبایی که در طبیعت وجود دارد ترسیم کنیم مدت زیادی وقت خواهد گرفت. معهذا در یک طوفان برف معمولی، بلیاردها دانه ی برف از…