مرور برچسب ها

عکس کشور واتیکان

کوچکترین کشور در جهان کجاست؟

منظور ما از کشور جایی است که دولتی با سرزمینی مشخص دارد و بدون مداخله‌ی دیگران امور خود را اداره می کند. کوچکترین کشور در جهان شهر واتیکان واقع در قلب کشور ایتالیاست با مساحتی کمتر از نیم کیلومتر. آنجا محل حکمرانی دولت کلیسای کاتولیک است.…