مرور برچسب ها

غذا

فائو چیه؟

فائو مخفف Food and Agriculture Organization of the United Nations، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است. این سازمان یک سازمان بین‌المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد. فائو در سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد…