مرور برچسب ها

غروب آفتاب در نروژ

چرا غروب آفتاب قرمز رنگ است؟

غروب زیبای سرخ رنگ آفتاب، رنگهای گرم و درخشان آن، یکی از دوست داشتنی ترین مناظریست که می توانیم تصور کنیم. و گاهی اوقات، وقتی به آن می نگریم به خود می گوییم رنگ خورشید چقدر قرمز است! البته، می دانیم که خورشید خود قرمز نمی شود و رنگ آن به…