مرور برچسب ها

غریزه حیوانات چیست

غریزه چیست؟

برخی می پندارند هر کاری که از ما سر می زند، یک عمل ارادی است؛ به این معنا که آن کار پیرو میل و اراده ی خود ما صورت گرفته است. مثلا" اگر ما می نشینیم و یا می ایستیم، این به دلیل آن است که خود ما این طور اراده می کنیم. یا اگر دستهای خود را…