مرور برچسب ها

غریزه معنی

غریزه چیست؟

برخی می پندارند هر کاری که از ما سر می زند، یک عمل ارادی است؛ به این معنا که آن کار پیرو میل و اراده ی خود ما صورت گرفته است. مثلا" اگر ما می نشینیم و یا می ایستیم، این به دلیل آن است که خود ما این طور اراده می کنیم. یا اگر دستهای خود را…