مرور برچسب ها

غواصان در زیر اب چگونه نفس می کشند

از چه هنگام بشر به کاوش در زیر آب پرداخت؟

گویا کاوش بشر در زیر آب نخستین بار برای یافتن خوراک بود. بشر از صدها هزار سال پیش صید ماهی را بلد بوده است. ماهیگیران نخستین، بر سواحل دریاچه هایی در افریقا می زیستند. آنها به آب می زدند و می کوشیدند با دستهای خود ماهیان را شکار کنند. این…