مرور برچسب ها

غول واقعی در افغانستان

غول عظیم الجثه قندهار سال 1923 آیا واقعی است؟

عکسی اخیرا در فضای مجازی جهان دست به دست میشود که مدعی شده است غول عظیم الجثه قندهار افغانستان در سال 1923 است. این عکس در ابتدا توسط صفحه‌ای به نام تاج شگفت‌انگیز آپلود شد و آنها ادعا کردند که غول قندهار در سال 1923 عکاسی شده است. طبق…