مرور برچسب ها

غیبگویان مشهور

متیو منینگ که بود؟

متیو منینگ یک فرد بریتانیایی بود که در دهه 1940 زندگی میکرد و به خاطر توانایی های خارق العاده اش مشهور شد. او مدعی بود که می تواند از ارواح الهاماتی داشته باشد و به صورت نگارش خود به خودی، این کار را انجام میداد. همچنین میتوانست ساعت ها و…