مرور برچسب ها

غیب شدن در فانوس دریایی فلانن

ماجرای عجیب فانوس دریایی فلانن

صخره های دریایی فلانن (Flannan) ، در قلمرو سرزمین اسکاتلند و میان آبهای طوفان خیز اقیانوس اطلس شمالی جای گرفته اند . این جزایر بسیار کوچک اند ولی در مجاورت یک دالان ترابری دریایی ، موقعیتی مهم دارند. همواره مخصوصا در شب های تاریک و مه…