مرور برچسب ها

غیب کردن مردم روی صحنه دیوید کاپرفیلد

دستور افشای راز حقه ناپدید کردن انسان به دیوید کاپرفیلد توسط قاضی!

قاضی طی شکایت یکی از تماشاگران به خاطر آسیب وی در حین نمایش تله پورت به دیوید کاپرفیلد دستور افشای حقه داد! دیوید کاپرفیلد اسطوره شعبده بازی و الگوی بسیاری از شعبده بازان جهان است که نمایش‌های مشهوری مانند عبور از دیوار چین، غیب کردن مجسمه…