مرور برچسب ها

فاصله ابر تا زمین

فاصله ابرها تا زمین چقدره؟

ابرها فاصله های متفاوتی از زمین دارند. در مناطق سردسیر مرز میان ابرهای کم ارتفاع و متوسط حدود 2 کیلومتر است و مرز بین ابرهای متوسط و پر ارتفاع 3 الی 4 کیلومتر است. پر ارتفاع ترین ابرها حدود 8 کیلومتر ارتفاع دارند. در مناطق معتدل بیشترین…