مرور برچسب ها

فاصله زهره تا زمین

مریخ نزدیک تره به زمین یا سیاره زهره؟

پاسخ به این سوال به موقعیت نسبی سیارات در مدارهای خود بستگی دارد. مدارهای سیارات منظومه شمسی بیضی شکل هستند و در نتیجه فاصله آنها از خورشید و یکدیگر در حال تغییر است. در حالت کلی، مریخ نزدیک تر از زهره به زمین است. میانگین فاصله زمین از…