مرور برچسب ها

فاصله سنجی زمین تا ماه با لیزر

فاصله ماه تا زمین یا زمین تا ماه چقدر است؟

یکی از سوالات علمی که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد این است که فاصله ماه تا زمین یا زمین تا ماه چقدر است؟ ماه نزدیک‌ترین جِرم آسمانی به زمین است و سالها بشر تلاش کرده است تا این فاصله را محاسبه کند، و سرانجام با پیشرفت علم این…