مرور برچسب ها

فاصله سیارات منظومه شمسی از خورشید

کدوم سیاره منظومه شمسی گرم تره و کدوم سردتره؟

گرمترین سیاره منظومه شمسی زهره است. زهره با فاصله 0.72 واحد نجومی از خورشید، دومین سیاره منظومه شمسی از خورشید است. دمای سطح زهره به طور متوسط 462 درجه سانتیگراد (863 درجه فارنهایت) است. این دما به دلیل جو ضخیم و سمی زهره است که گرما را به…