مرور برچسب ها

فرار نازی ها

سازمان مخفی اودسا چه بود؟ آیا نازی ها فرار کردند؟

اودسا یک اسم رمز است که مخفف سازمان اعضای سابق اس اس می باشد که گفته میشود بین سالهای 1944 تا 1952 برای فرار زیرزمینی نازی ها در پایان جنگ جهانی دوم توسط گروهی از افسران اس اس تشکیل شد. این سازمان اعضای اس اس را با نام و گذرنامه های جعلی…