مرور برچسب ها

فرازمینی ها درسال ۱۹۵۷

ماجرای بشقاب پرنده باستانی که در سال 1957 جنجال زیادی به پا کرد!

قطعاتی از یک شیء مرموز باستانی در سال 1957 در بریتانیا پیدا شد و باعث بحث ها و جنجال های زیادی شد تا حدی که به آن رازول بریتانیا میگفتند. ابتدا بسیاری از مردم تصور میکردند که این شیء منشاء برون زمینی دارد اما بعد از انجام آزمایشات لازم…