مرور برچسب ها

فرقه پرستش الویس

آیا پرستش الویس حقیقت دارد؟

انسان موجودی عجیب است و گاهی رفتارهایی از او سر میزند که عقل سلیم را به تعجب وامیدارد. قبلا نیز اشاره کردیم که وقتی یک فرد خیلی مشهور و تاثیر گذار مانند بروسلی یا نیکلا تسلا میمیرد، مردم نمیتوانند باور کنند که چنین فرد تاثیر گذاری به راحتی…