مرور برچسب ها

فرق اتم و مولکول

اندازه مولکول چقدر است؟

مولکول کوچکترین قسمت ماده است که هنوز دارای خواص کامل آن ماده است. مثال: اگر شما یک مولکول قند را تجزیه کنید عناصر آن دیگر دارای خصوصیات قند نبوده و مزه و یا رنگ آنها تغییر می کند. بعضی از مولکول ها خیلی ساده هستند در حالی که برخی از آنها…