مرور برچسب ها

فرق خواب با خلسه

تفاوت خلسه با خواب چیه؟

خلسه و خواب دو حالت متفاوت از هوشیاری هستند که با تغییراتی در سطح فعالیت مغز، بدن و آگاهی فرد همراه هستند. خلسه حالتی است که در آن فرد هوشیار است، اما سطح آگاهی و توجه او کاهش یافته است. در خلسه، فرد ممکن است احساس آرامش عمیق، تمرکز بالا،…