مرور برچسب ها

فرق گربه سیاه با سفید

از چه زمان گربه ها اهلی شدند؟

سنگواره ی گربه هایی که از میلیونها سال پیش به دست آمده برای ما ثابت می کند که این حیوان از روزگار قدیم همواره وجود داشته است. گربه ی اهلی امروزی از نسل گربه های وحشی ای  است که ما به درستی آنها را نمی شناسیم. زیرا به سالهای بسیار طولانی در…

چگونه گربه در تاریکی می بیند؟

اگر در خانه ی خود گربه ی دست آموزی داشته باشید با او بسیار انس می گیرید. با او سرگرم می شوید و مانند یکی از افراد خانواده تان درباره اش مهربانی می کنید. گربه یکی از موجودات بسیار عجیب است. با آنکه هزاران سال است که این حیوان با بشر مأنوس…