مرور برچسب ها

فرمول اکسیژن

اکسیژن چیست؟

گاه گاه، در مطبوعات می خوانید که انسان بدون وجود فلان چیز نمی تواند زندگی کند. بله چیزی که می توانید کاملا" در مورد آن مطمئن باشید، احتیاج مطلق زندگی انسان به اکسیژن است. بدون اکسیژن، بشر بیشتر از چند دقیقه قادر به زندگی نیست. اکسیژن…