مرور برچسب ها

فرهنگ لغت

نخستین لغتنامه ی انگلیسی را چه کسی نوشت؟

واژه ی دیکشنری در انگلیسی از واژه ی دیکسیوناریوس گرفته شده که در زبان لاتینی به معنای«مجموعه ی لغات» است. این واژه را یک دانشمند انگلیسی به نام جان گارلند در 1225 عنوان کتاب خطیی قرار داد که در آن، واژه های لاتینی برای از برکردن مردم، گرد…